תוכניות לימוד

מגמות ושיעורים

עד כיתה י' (כולל) נחשפים התלמידים למגוון המקצועות ומוכשרים לחשיבה מדעית ומתמטית. כל המגמות המדעיות כוללות יחידת מעבדה ויחידות תיאורטיות. מגמות המדעים נלמדותהחל מכיתה י' – בקמפוס חמד"ע (המרכז לחינוך מדעי, בשיתוף עיריית תלאביב, מכון וייצמן וקרן רוטשילד), בתלאביב.

כימיה

5 יח"ל. מיועד לתלמידים בעלי יכולת למידה גבוהה הלומדים לבגרות במתמטיקה 4-5 יח"ל. הקבלה למגמה עפ"י בחירת התלמיד, מבחני התאמה חיצוניים, ובאישור ההנהלה הפדגוגית של הישיבה והנהלת חמד"ע.

פיזיקה

5 יח"ל. מיועד לתלמידים בעלי יכולת למידה גבוהה הלומדים לבגרות במתמטיקה 4-5 יח"ל. הקבלה למגמה עפ"י בחירת התלמיד, מבחני התאמה חיצוניים, ובאישור ההנהלה הפדגוגית של הישיבה והנהלת חמד"ע.

רוצים לשמוע עוד.

פרטים והרשמה

"זו זכות גדולה ללמד בני נוער ולהבין איך לדבר אל ליבם, הישיבה העניקה לדביר כל מה שיכולנו לבקש, החל מבגרות ברמה גבוהה שמאפשרת לו להתקבל לכל מקום שיבחר ועד יראת שמים ואהבה לזולת." 
                                   אורית ז. 

03-6851448
rishum@art-yeshiva.org.il
שדרות רוטשילד 124 ת"א